Infos, Downloads u.v.m.
Deep Purple - Live 2004

Szczecin (Stettin), Polen, 28.06.2004
Urszula Bal und Agnieszka Ogrodowczyk
Joanna Ostrowiecka und Zenek Kolota

Warschau, Legia Stadium, 29.06.2004
Joanna Ostrowiecka und Zenek Kolota

Wembley, 13.11.2004 and Brighton, 16.11.2004
Joanna Ostrowiecka